ZÁRUKA A REKLAMÁCIE

Ochrana osobných údajov

Rešpektujeme Vaše súkromie. Aby sme Vám mohli ponúknuť hodnotné služby, potrebujeme poznať niektoré Vaše osobné dáta. Tieto dáta chránime pred zneužitím a zaručujeme Vám, že nikdy neposkytneme tretiemu subjektu Vaše kontaktné informácie a údaje o Vašich nákupoch.

Používaním tohoto internetového obchodu súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií o Vás a Vašich nákupoch za vyššie stanovených podmienok. Registráciou zákazníka automaticky súhlasíte, že môžete byť informovaný o novinkách v našom internetovom obchode e-mailom. Ak si naďalej nebudete želať tieto informácie, máte možnosť kedykoľvek ich zasielanie ukončiť, podľa postupu uvedeného v každej zasielanej správe.

Náš internetový obchod si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (heckerom). Iba v takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

Ako postupovať pri reklamácii?

Tovar je pri doprave bezpečne zabalený v krabici či obálke. Pri preberaní tovaru vždy skontrolujte stav obalu a v prípade poškodenia obalu, skontrolujte tovar. Ak zistíte mechanické poškodenie zapríčinené prepravou až po rozbalení tovaru, prípadne pri prvom použití (do 3 dní od doručenia), okamžite nám túto skutočnosť nahláste. Neskôr nebude reklamácia mechanického poškodenia zapríčineného prepravou uznaná. Spotrebiteľ má právo, aby bola jeho reklamácia vybavená najneskôr do 30 dní od dňa nasledujúceho po dni prevzatia veci predávajúcim. V prípade, že predávajúci túto zákonnú lehotu nedodrží, má spotrebiteľ právo rozhodnúť sa či bude požadovať výmenu tovaru, alebo vrátenie peňazí . Pri odstrániteľnej vade má spotrebiteľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci a je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady (opravy) vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. Pri výskyte neodstrániteľnej vady, ktorá bráni riadnemu užívaniu veci na daný účel, má spotrebiteľ právo buď na výmenu veci, alebo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí). Záleží len na kupujúcom či si uplatní právo na výmenu, alebo vrátenie peňazí. Ak si však zvolí jedno z týchto práv, nemôže už túto voľbu sám jednostranne meniť. Spotrebiteľ nemá ďalej používať vec, na ktorej zistil vadu. Opotrebovanie charakteristické pre daný materiál alebo použitie sa nepovažuje za vadu.
 
Vrátenie tovaru

V zmysle ustanovenia § 12 zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z. z.) máte právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 pracovných dní od dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote Váš list o odstúpení od zmluvy doručený predávajúcemu. Odstúpenie od zmluvy je možné len vtedy, ak je tovar v pôvodnom, nepoškodenom obale. Tovar nesmie byť použitý, poškodený, musí byť kompletný, (vrátane príslušenstva, návodu, atď.) zásielka musí obsahovať aj doklad o kúpe.

Tovar zašlite na adresu:
Patrik Balko – SVK
Chotčanská 117/40
091 01 Stropkov


Tovar odporúčame pri doprave poistiť. Neposielajte tovar na dobierku. Podľa spomínaného zákona sme Vám povinní vrátiť sumu zaplatenú za tovar najneskôr v lehote 15 dní od dňa odstúpenia od zmluvy.
Zmluvy, od ktorých nie je možné odstúpiť bez uvedenia dôvodu sú zmluvy, ktorých predmetom je:
- poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť pred uplynutím lehoty 7 pracovných dní
- predaj tovaru, ktorý bol zhotovený podľa požiadaviek spotrebiteľa
- predaj tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť (napr. z hygienických dôvodov )
- predaj tovaru, ktorý rýchlo podlieha skaze (napr. potraviny)
- predaj zvukových alebo obrazových záznamov, ktoré spotrebiteľ rozbalil
- predaj počítačových programov, ktoré spotrebiteľ rozbalil 

Výhody pre veľkoodberateľov

OBSAH KOŠÍKA

Košík Pre pridávanie do košíka musíte byť prihlásený.

TOP PRODUKTY

Obchod-SVK: Magnetka - SR znak - detail produktuObchod-SVK: Kľúčenka plastová 7,3x4,5 - detail produktuObchod-SVK: Dvojkríž - prívesok - detail produktu